R.Starzyk – Tento rod nevychází jinak než v modlitbě a půstu

R.Starzyk – Tento rod nevychází jinak než v modlitbě a půstu